CADPRO

 

Projektovanje

 
Naš stručni tim samostalno, ili zajedno sa stručnim timom naručioca, nudi sledeće usluge u oblasti CAD/CAM/CAE:
  • kompjutersko dizajniranje mašinskih elemenata i sklopova
  • 3D digitalizacija, kreiranje digitalnih 3D modela na bazi postojećih fizičkih objekata
  • konverzija 2D dokumentacije u 3D računarski model
  • strukturalna analiza (statička i dinamička, optimizacija konstrukcija)
  • konstrukcija i izrada alata za:
  • programiranje NC mašina
  • povezivanje NC mašina sa računarom i izrada postprocesora
  • izrada prototipa proizvoda tehnologijom stereolitografije
  • organizovanje i realizacija serijske proizvodnje projektovanih delova i sklopova

Izvod iz referentne liste

 

                       

 

 

 

Copyright © CAD Professional Systems

sitemap